Party palace in Kathmandu

काठमाडौंको पार्टी प्यालेसहरु | Party palace in Kathmandu

तपाईं पार्टी प्यालेस खोज्दै हुनुहुन्छ भने हामी तपाईंको लागी काठमाडौंमा रहेका पार्टी प्यालेसहरुको जानकारी दिने छौं । त्यस्तै गरी तपाईंको पार्टी प्यालेस छ र हाम्रो वेबपेजमा लिस्टिङ्ग गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ ।

Silver oak banquet

Chimeki party

Trishakti party palace

Royal party palace

Koteshwor party palace

Lord party palace

Yak party palace

Sasa banquet Nayabazar

SASA Banquet मा तपाईंले एउटा राम्रो वातावरण पाउनु हुनेछ । यो नयाँबजारमा (नयाँबजारबाट बालाजु जाँदा बालाजु नपुग्दै) अवस्थित छ र गाडीको लागि पनि पर्याप्त पार्किंग ठाउँ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *