नेपालमा एसी मूल्यहरू र बिजुली बचत विकल्पहरू | AC prices in Nepal and energy efficient options

नेपालमा एयर कन्डिसनरको मूल्य ब्रान्ड, क्षमता र प्रकार (स्प्लिट वा विन्डो/split or window) जस्ता कारकहरूको आधारमा फरक हुन सक्छ। एयर कन्डिशनरको कम विधुतिय ऊर्जामा चल्न सक्ने क्षमताले पनि यसको मूल्यलाई असर गर्न सक्छ।

bima

यहाँ नेपालमा वातानुकूलितका लागि केही सामान्य मूल्य दायराहरू छन्:

विन्डो एयर कन्डिसनर (Window Air Conditioners):

कुलिङ क्षमताका आधारमा विन्डो एसी इकाइहरू लगभग रु ४०,००० वा सोभन्दा बढी देखी शुरु हुन सक्छन्।

ईस्पिलिट एयर कन्डिसनर (Split Air Conditioners):

स्प्लिट एसीहरूले उच्च कूलिङ क्षमता र दक्षता प्रदान गर्दछ। ईस्पिलिट एसीहरूको मूल्य लगभग रु ६०,००० वा सोभन्दा बढी हुन सक्छ। उच्च रेटिङ्ग मूल्याङ्कन भएका स्प्लिट एसीहरू बढी लागत लाग्न सक्छ तर लामो समयसम्म बिजुलीको बिलमा बचत गर्न सक्छ। यी मोडेलहरू प्रभावकारी शीतलन प्रदान गर्दा कम बिजुली खपत गर्न डिजाइन गरिएका छन्। तिनीहरूले तपाईंको बिजुली बिलहरूमा बचत गर्न सक्छ।

नेपालमा चलेका केहि ब्रान्डहरुमा एलजी, माइडीया, सीजी, टीसीएल, पानासोनिक आदी पर्दछन् ।