कम्प्युटर ट्रिक्स र टिप्स | Computer tricks and tips

कम्प्यूटरमा काम गर्दै सजिलो बनाउनका लागि केहि उपयोगी ट्रिक्स र टिप्स:

कीबोर्ड शॉर्टकटहरू सिक्नुहोस्: कीबोर्ड शॉर्टकटहरू प्रयोग गर्दा काम सजिलो बनाउन सक्दछ। केहि महत्त्वपूर्ण कीबोर्ड शॉर्टकटहरू हुन्:

Ctrl + C (कपी), Ctrl + X (कट), र Ctrl + V (पेस्ट): टेक्स्ट या फाइलहरू कपी गर्न, काट्न र पेस्ट गर्नका लागि प्रयोग गर्दैछ।
Ctrl + Z (अन्डू): पिछ्लो काम पूर्वको स्थितिमा पुनर्वापस गर्दछ।
Ctrl + S (सेभ): फाइल पुनः संचित गर्दछ।
Alt + Tab: विभिन्न खुला प्रोग्राम ट्याब बदल्दछ।

स्क्रीनशट लिने: तपाईंको कम्प्यूटरको स्क्रीनशट लिनका लागि “PrtScn” (Print Screen) बटन प्रयोग गर्नुहोस्। यसले स्क्रीनमा कसरी कुरा गर्दै छ भन्नका लागि छवि क्लिपबोर्डमा छवि प्रतिष्ठापन गर्दछ।

ब्राउज़र शॉर्टकट: ब्राउज़रमा काम गर्दा, Ctrl + T (नयाँ ट्याब खोल्न), Ctrl + W (वर्तमान ट्याब बन्द गर्न), र Ctrl + Tab (ट्याब बदल्न) जस्ता शॉर्टकट प्रयोग गर्दा तपाईंको काम गर्दै जान्छ।

टाइपिङ शीघ्रता बढाउने: काम गर्दा, तपाईंले “टाइपिङ ट्यूटर” जस्ता अनलाइन स्रोतहरू प्रयोग गर्दा तपाईंको टाइपिङ गति बनाउन सक्दैछ।

कंप्यूटर सुरक्षा: तपाईंको कम्प्यूटर सुरक्षित राख्नका लागि, बलियो पासवर्ड प्रयोग गर्नुहोस्, सोफ्टवेयर अपडेट गर्नुहोस्, र एन्टीवायरस र मालवेयर स्कैन गर्नुहोस्।

कस्टमाइजेशन: तपाईंको कम्प्यूटरलाई तपाईंको आवश्यकतामा कस्टमाइज गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।

यस्तै टिप्स र ट्रिक्स प्रयोग गर्दा, कम्प्यूटरको प्रयोग सजिलो र अधिक प्रभावकारी बनाउन सक्दछ।