राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन आवश्यक कागजात | Documents required to make National Identity Card

राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन के के चाहिन्छ भन्ने कुरामा अन्यौलमा हुनुहुन्छ भने राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनको लागि सक्कल नागरिकता (फोटो कपी मात्र भएर नपुग्न सक्छ), विवाहितको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र (श्रीमानको नामबाट नगरिक्ता लिएको भए विवाह दर्ता प्रमाणपत्र नचाहिन सक्छ), राहदानी बनाइसकेको भएको राहदानी पनि लिएर जानु पर्छ र बसाइँ सराइ गरेको भए त्यसको सक्कल कागजात लिएर जानुपर्छ। राष्ट्रसेवक कर्मचारीका परिवार भए माथि उल्लेखित कागजातको अतिरिक्त कर्मचारी परिचयपत्रको प्रतिलिपि पनि चाहिन्छ। नेपाल सरकार तथा मातहतका राष्ट्रसेवक कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी तथा विशिष्ट पदाधिकारी भए माथि उल्लेखित कागजातका अतिरिक्त कर्मचारी भए कर्मचारी परिचयपत्र र पूर्व कर्मचारी भए निवृतभरण अधिकारपत्र वा सेवा निवृत कर्मचारी परिचयपत्र पनि चाहिन्छ। कागजातहरु अपूरो भएमा तपाईंको काम रोकिन पनि सक्छ ।

bima

महिलाको हकमा टिका, कानमा झुम्का झिक्न पनि भन्न सक्छ । यदी कानको झुम्का झिक्न गाह्रो खालको छ भने घरबाट नै झिकेर जाँदा ठीक हुन्छ । त्यस्तै गरी सुनको गहना हो भने घरमा छोडेर जाँदा ठीक हुन्छ किन भने भिडमा यता उता राख्दा विर्सिन पनि सक्छ अथवा हराउन पनि सक्छ । त्यस्तै गरी आफै फुकाल्न गाह्रो खाल्को गहना भएमा गहना फुकालीदिने पसल नजिकै नहुन पनि सक्छ । तस्वीर खिचाउँदा अनुवारमा श्रृंगार (मेकअप) लगाएको हुनुहुँदैन । वास्तविक अनुहार देखिनुपर्ने भएकोले श्रृंगार निषेद गरिएको छ ।

विभिन्न कारणले तपाईंको काम रोकिन पनि सक्छ । काम रोकिन सक्ने कारणहरु जस्तै:

नागरिक्ता च्यातिएको: यदी नागरिक्ता अक्षरा स्पष्ट नहुने गरी च्यातिएको छ भने तपाईंको राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनको लागि निवेदन रद्द पनि हुन सक्छ ।

स्पष्ट नभए: त्यस्तै गरी जन्म मिति आदि स्पष्ट नभएमा पनि प्रमाणिता नहुन सक्छ । कहिले काँही पानीले वा खल्तिमा राख्दा पसिनाले भिजेर स्पष्ट नभएमा पनि प्रमाणिता गर्न समस्या हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर नागरिकतामा अस्पष्ट भएका कुराहरु बनाएर पेस गर्न सकिन्छ ।

नागरिक्तामा विवरण नमिलेमा: कहिले काँही नागरिक्ता बनाउँदा विवरण गलत परेको छ भने पहिले त्यो विवरण सचिएको नागरिक्ता पुना बनाउनु पर्ने हुन सक्छ ।

विवाह दर्ता प्रमाणपत्रमा त्रुति: विवाह दर्ता प्रमाणपत्रमा दुलहा अथवा दुलहिको नाममा गल्ती भएमा, जस्तै कि उदाहरणको लागि – यदी नागरिक्तामा राम बहादुर श्रेष्ठ छ र विवाह दर्ता प्रमाणपत्रमा राम श्रेष्ठ छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि रद्द हुन सक्छ । त्यस्को लागि वडामा गएर फेरी सचिएको विवाह दर्ता प्रमाणपत्रमा लिएर आउनु पर्ने हुन्छ ।

श्रीमानको नामबाट नगरिक्ता लिएको भए: यस्तो अवस्थामा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र चाहिदैन । यो स्वत प्रमाणिता हुन्छ ।

दोश्रो विवाह: नागरिक्ता पहिलो श्रीमानको नामबाट लिएको छ र पहिलो श्रीमानको देहान्त भएको छ, त्यसपछी दोश्रो श्रीमानसँग विवाह भयो तर आवश्यक कागज पत्र छैन भने पनि काम रोकिन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा तपाईंले सम्बनधित निकायमा गएर बुझ्न सक्नुहुन्छ ।