इन्टरनेट भनेको के हो? र यसको महत्व | What is Internet? and It’s importance

इन्टरनेट भनेको के हो र यसको महत्व

इन्टरनेट भनेको के हो? इन्टरनेट कम्प्युटरहरुको एक बिश्वब्यापी सञ्जाल (नेटवर्क) हो जस्ले विश्वभरिका लाखौं कम्प्युटरहरू र नेटवर्कहरू जोड्ने काम गर्दछ। यो विश्वभरी रूपमा जडान गरिएको एक विशाल नेटवर्क हो। इन्टरनेटले विविध रुपमा सेवा प्रदान गर्दछ जसमा इमेल, वेबसाइटहरू, सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन खेल आदि समावेश गरिन्छ। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आएको तिब्र परिवर्तनको पछाडि प्रमुख कारण इन्टरनेट … Read more