काठमाडौंका पर्यटकीय स्थलहरू (Kathmandu ma ghumne thau) | Tourist places of Kathmandu

काठमाडौं नेपालको राजधानी शहर हो र यसले पनि पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट बिशेष महत्त्वका स्थलहरू प्रस्तुत गरेको छ। काठमाडौंका पर्यटकीय स्थलहरूमा पर्याप्त प्राकृतिक सौन्दर्य, संस्कृति, औद्योगिकि र सांस्कृतिक महत्त्वका स्थलहरू छन्। यसो पनि केहि प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरू (Kathmandu ma ghumne thau): काठमाडौं दर्बार स्क्वायर (Kathmandu Durbar Square): यसले प्राचीन नेपालको राजा शाहको दर्बारको सुन्दर प्राकृतिक सौन्दर्य, मन्दिर, … Read more