वेबसाईट भनेको के हो ? यसका प्रकारहरु | What is a website? Its types

वेबसाईट-भनेको-के-हो

वेबसाईट (वेबसाईट) भनेको एक इलेक्ट्रोनिक पृष्ठ वा पृष्ठहरूको संग्रह हो । वेबसाईटको शुरुवाती दिनहरुमा यसको उद्देश्य भनेको प्रयोगकर्तालाई इन्टरनेटको माध्यमबाट सूचना उपलब्ध गराउनु हो तर अहिले वेबसाईट भनेको मनोरन्जन देखी व्यापार धेरै क्षेत्रहरुमा यसको प्रयोग हुन थालेको छ। वेबसाइटहरूले एक संरचित रूपमा विशेष डोमेन (URL) राख्छन् जसका माध्यमबाट प्रयोगकर्ता उनीहरूले वेबसाइटलाई पहुँच गर्न सक्छन्। वेबसाईटले … Read more