वेबसाईट-भनेको-के-हो

वेबसाईट भनेको के हो ? यसका प्रकारहरु | What is a website? Its types

वेबसाईट (वेबसाईट) भनेको एक इलेक्ट्रोनिक पृष्ठ वा पृष्ठहरूको संग्रह हो । वेबसाईटको शुरुवाती दिनहरुमा यसको उद्देश्य भनेको प्रयोगकर्तालाई इन्टरनेटको माध्यमबाट सूचना उपलब्ध गराउनु हो तर…

View More वेबसाईट भनेको के हो ? यसका प्रकारहरु | What is a website? Its types