डिजिटल-मार्केटिङ्ग-भनेको-के-हो

डिजिटल मार्केटिङ्ग भनेको के हो? | What is Digital Marketing?

कुनै पनि वस्तु वा सेवालाई बिक्री गर्नको लागी अपनाईने तरिका, रणनितिहरुलाई हामी मार्केटिङ्ग भनेर बुज्छौं । उध्योगहरुको विकाससँग उत्पादित वस्तुहरुको बजारीकरणको (marketing) विकास भयो ।…

View More डिजिटल मार्केटिङ्ग भनेको के हो? | What is Digital Marketing?