वेब डेवलपमेन्ट (website kasari banaune) | Web Development

“वेब डेभलपमेन्ट” भनेको तपाईंको प्रयोगको लागि वेबसाइट वा वेब एप्लिकेसनहरूको डिजाइन, विकास, र संचालन प्रक्रिया हो जुनमा इन्टरनेटमा उपलब्ध गराइएको हुन्छ। वेब डेभलपमेन्टका दौरान, वेबसाइट वा वेब एप्लिकेसनको डिजाइन गरिएको हुन्छ जसमा प्रयोगकर्ताहरू इन्टरनेटको माध्यमबाट प्रयोग गर्दछन्। यसका लागि विभिन्न भन्डारण, प्रोग्रामिंग भाषाहरू, डिज़ाइन प्रक्रिया, र डेटाबेस प्रबन्धनका उपकरण प्रयोग गरिएका हुनछन्। वेब डेभलपमेन्ट लागि मुख्य पाटो फ्रन्ट-एन्ड डेभलपमेन्ट (वेबसाइटको दृश्य) र बैक-एन्ड डेभलपमेन्ट (सर्भरको पक्ष) हुन्छ।

bima