कम्प्युटर समस्या निवारण | Computer problem solving

कम्प्यूटर समस्या निवारण Computer repair गर्दा, निम्नलिखित कुराहरुले मद्दत गर्दछन्:

bima

डाटा बैकअप गर्नुहोस्: समस्याको निवारणका बेला, तपाईंको महत्त्वपूर्ण डाटा बैकअप गर्नुहोस्, ताकि तपाईंको डाटा हराएमा तपाईंको डाटालाई सुरक्षित राख्न सक्दैन।

समस्या पर्याप्त जाँच: समस्या प्राथमिक रूपमा कसरी उत्पन्न भएको भनेर जाँच्ने प्रयास गर्नुहोस्। केहि समस्याहरू प्राधिकृत कनेक्शन समस्याबाट पनि उत्पन्न हुन्छन्।

सहयोग खोज्नुहोस्: यदि तपाईंलाई समस्या सुल्झाउनमा सहायता चाहिएको छ भने सहयोग खोज्नु पर्छ। आफुले नजानेको काममा हात हल्दा अझ नोक्सान हुन सक्छ ।

सोफ्टवेयर: तपाईंको कम्प्यूटरमा चलिरहेका सोफ्टवेयरलाई अपडेट गर्नुहोस् र अनियमित विश्लेषण गर्नुहोस्। सोफ्टवेयरको सुधारणा तथा सुरक्षा अपडेटहरूले समस्याहरूको संभावना कम गर्दछ।

अन्तर्निहित खराबीहरूको परिक्षण गर्नुहोस्: कम्प्यूटरको हार्डवेयर यसको ठूलो कारण हुन सक्दछ।