इन्टरनेट सम्बन्धि समस्या निवारण | Internet troubleshooting

इन्टरनेट सम्बन्धि समस्या निवारणका लागि तलका कदमहरूले मद्दत पुग्न सक्दछ:

bima

मोडेमराउटरमा समस्या: तपाईंको इन्टरनेट कनेक्शनमा समस्या हुन सक्दैन, मोडेम वा राउटरमा समस्या हुन सक्दछ। मोडेम वा राउटरमाबाट तपाईंको कनेक्शनलाई रिसेट गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।

वायरलेस कनेक्सन समस्या: यदि तपाईंको वायरलेस कनेक्सनमा समस्या छ, तपाईंको राउटरमा सहि वायरलेस नेटवर्क नाम र पासवर्ड प्रयोग गरिएको छ कि छैन हेर्नुहोस्।

सेक्युरिटी समस्या: इन्टरनेट सुरक्षाका लागि, अनलाइन खतराका र वाइरसबाट सुरक्षा गर्न तपाईंले सुरक्षित उपाय खोज्नुहोस्।

आइन्टरनेट सेवा प्रदायकको समस्या: यदि सबै प्रयास असफल हुन्छ भने, तपाईंको इन्टरनेट सेवा प्रदायकको समस्या हुन सक्छ। तपाईंको सेवा प्रदायकसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ।