monkey

सपनामा बादर देख्नु के अर्थ हुन्छ ? जान्नुहोस् | Monkey in dream

कुनै नयाँ कुराको सुरुवात हुनु भन्दा पहिला केहि न केहि घट्ना अवश्य घट्ने गर्दछ । हामिमध्य धेरैलाई त्यसको बारेमा थाहानै हुदैन कि कुन घट्नाको कस्तो…

View More सपनामा बादर देख्नु के अर्थ हुन्छ ? जान्नुहोस् | Monkey in dream