interesting article

जे हुन लेखेको छ त्यो कुनै पनि हालतमा हुन्छ

हामीले जे सोच्छौं, जसरी सोच्छौं, त्यो पूर्ण नहुन सक्छ । हामी जे गर्छौं, जसरी गर्छौं, त्यो सही नहुन सक्छ । कतिपय कुरा हामीले सुनेर, बुझेर…

View More जे हुन लेखेको छ त्यो कुनै पनि हालतमा हुन्छ