stock market

ज्ञानगुनका कुराहरु | gyangunka kura

ज्ञानगुनका कुराहरु: 1) ’रिस’को उल्टो ‘सरी’ पनि हुन्छ । कहिलेकाही उल्टो बोल्दा नि फाइदा हुन्छ । 2)मेरो एउटा पनि सत्रु छैन, सत्रु देख्यो कि मैले…

View More ज्ञानगुनका कुराहरु | gyangunka kura