corona symptoms

कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) लक्षणहरू

यस्ता लक्षणहरू देखा परेमा नजिकको तोकिएको स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोस्। ज्वरो आउने (१००.४°F भन्दा माथि) खोकी लाग्ने श्वास प्रसास मा अथ्याधिक समस्या SYMPTOMS COVID-19 COMMON…

View More कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) लक्षणहरू