मल्लकालीन भाँडोहरु, भैरवको मूर्ति रहेको भाँडो

विश्वकै दुर्लभ मानिने जीवनारायणी तेल बनाउने लगायतका मल्लकालीन भाँडोहरु, भैरवको मूर्ति रहेको भाँडोमा जीवजन्तु, चराचुरुङ्गी र बहुमुल्य विभिन्न जडीवुटी हालेर जीवनारायणी तेल बनाइन्छ भन्नेकुरा जेष्ठ…

View More मल्लकालीन भाँडोहरु, भैरवको मूर्ति रहेको भाँडो