stock market

हामी लगानीकर्ताले सिक्नु पर्नेकेहि पाठ :

हामी लगानीकर्ताले सिक्नु पर्ने पाठ : ✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌ १. सेयर बजार वास्तवमा भन्दा जुवा घर हुँदै होईन । यो एउटा लगानी गर्ने क्षेत्र हो । त्यसैले…

View More हामी लगानीकर्ताले सिक्नु पर्नेकेहि पाठ :