dream

सपनामा मरेको मानिस देख्ने गर्नुहुन्छ ? कतै यस्तो त भएको छैन ?

मृत्यु ठूलो सत्य हो । हरेक प्राणीले जन्मेपछि मर्नैपर्छ । मृत्युका कारण अनेक हुन सक्छन् तर मृत्यु निश्चित छ । मानिस मरिसकेपछि के हुन्छ ?…

View More सपनामा मरेको मानिस देख्ने गर्नुहुन्छ ? कतै यस्तो त भएको छैन ?