dream

सपनामा धान देख्नु के अर्थ हुन्छ ? जान्नुहोस्

के सपनका देखे के हुन्छ त ?जल–पूर्ण घडा, ब्रहण, बल्दो आगो, फूल उत्तम घर, सेतो धान, नटुला सपनामा देखिए धन लाभ हुनेछ । सपनामा गाई,…

View More सपनामा धान देख्नु के अर्थ हुन्छ ? जान्नुहोस्