beard

शास्त्रको अनुशार यी बारहरुमा कपाल र दाह्री काट्न हुँदैन

परम्परादेखि नै कपाल र दाह्री काट्न बार पर्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । यो पनि मान्यता छ की अशुभ बारमा कपाल या दाह्री काटेमा अशुभ…

View More शास्त्रको अनुशार यी बारहरुमा कपाल र दाह्री काट्न हुँदैन