computer-eye-strain

वाईफाई स्लो भयो ? स्पीड बढाउन यसो गर्नुहोस्

हामीमध्ये धेरैको इन्टरनेट ब्याण्डविथ कम हुने तथा स्पीड स्लो हुने समस्या आफ्नै कारणले घरभित्रबाट भइरहेको हुन्छ । धेरै डिभाइसहरु अनलाइन हुँदा यसले घरको वाईफाई नेटवर्कमा…

View More वाईफाई स्लो भयो ? स्पीड बढाउन यसो गर्नुहोस्