ल्यापटप-कसरी-चलाउने

ल्यापटप कसरी चलाउने ? ल्यापटपलाई आवश्यक पर्ने, नभैनहुने सफटवेयरहरू | How to use a laptop?

ल्यापटपलाई सकेसम्म समतल कडा सतहमा राखेर चलाउनुपर्छ । प्रायः ल्यापटपको तल ताप घटाउने पंखा रहने हुनाले ओछ्यान तथा सोफाजस्ता नरम सतहमा उक्त प्वाल टालिई ल्यापटप…

View More ल्यापटप कसरी चलाउने ? ल्यापटपलाई आवश्यक पर्ने, नभैनहुने सफटवेयरहरू | How to use a laptop?