expensive dog

रातमा कुकुर किन धेरै भुक्छ ?

कुनै पनि प्राणीको पसिनाको गन्ध या बोल्ने उच्चारण यदि रातको सन्नाटामा कुकुरले महशुस गर्यो भने वातावारण शान्त भएको कारण तुरुन्तै उसको मस्तिष्क तन्त्रिकामा प्रभाव पार्छ…

View More रातमा कुकुर किन धेरै भुक्छ ?