यसरी हटाउन सकिन्छ तपाईंको नराम्रा बानी र विचार

राम्रा/नराम्रा बानी, व्यवहार र विचार सबैका हुन्छन् । ती विचार र व्यवहार हाम्रो आफ्नै बानीबाट हुने गर्दछ । कसैले बानी व्यवहार परिवर्तन गर्न सक्छन्, कसैले…

View More यसरी हटाउन सकिन्छ तपाईंको नराम्रा बानी र विचार