मधुमेह र यसरोग बाट बच्ने उपाय

परिचय मानिसको रगतमा चिनीको मात्रा आवश्यकभन्दा बढी भई रगतजांच गराउदा चिनीको मात्रा चाहिने भन्दा बढी देखा पर्नुलाई मधुमेह रोग भनिन्छ । यो रोग सरुवा रोग…

View More मधुमेह र यसरोग बाट बच्ने उपाय