god

भगवान विष्णु को पहिलो अवतार

विष्णु हिन्दू धर्मको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण देवताहरू हुन्। ब्रह्मा र शिवको साथमा, विष्णु हिन्दु धार्मिक अभ्यासको मुख्य त्रिपुद्ध बनाउँछ। उनको धेरै रूपहरु मा, विष्णु को पूर्वनिर्भर…

View More भगवान विष्णु को पहिलो अवतार