kissing

पार्टनरलाई खुशी पार्न यसरी चुम्बन गर्नुहोस्

कसैलाई माया गर्नुहुन्छ, ‘माया गर्छु’ भन्नु पर्दैन माया गर्ने आइडिया मात्र जान्नुहोस् । माया बढाउने एक उपाय चुम्बन हो। चुम्बनले शब्दबिना भाव सञ्चार गर्दछ ।…

View More पार्टनरलाई खुशी पार्न यसरी चुम्बन गर्नुहोस्