boiling-water

किन उमाल्नु हुँदैन पिउने पानी धेरै समय ?

जानेको कुरा हो पानी यत्तिकै भन्दा उमालेर पिउँदा स्वस्थकर हुन्छ । हरेको कुराको एउटा सीमा हुन्छ, त्यस्तै पानी उमाल्नुको पनि सीमा हुन्छ । यदि त्यो…

View More किन उमाल्नु हुँदैन पिउने पानी धेरै समय ?