निजी घरको प्राविधिक निरीक्षण तेस्रो पक्षबाट गराइने

काठमाडौं : सरकारी अनुदानमा निर्माण हुने निजी घरको निरीक्षण तेस्रो पक्षबाट गरिने भएको छ । भूकम्प प्रभावितले बनाउने नयाँ घर, प्रबलीकरण (रेट्रोफिट) र मर्मतको निरीक्षण तेस्रो…

View More निजी घरको प्राविधिक निरीक्षण तेस्रो पक्षबाट गराइने