stock market

दोस्रो बजारमा लगानी गरेपछी एभ्रेजिङ्ग गर्न सिकौ !

short sell को सुविधा नभएको हाम्रो पुजी बजार बाट कमाउने भनेको क्यापिटल गेन गरेर नै हो ,अर्को दोस्रो विकल्प छैन । बजार बाट हामी सेयर…

View More दोस्रो बजारमा लगानी गरेपछी एभ्रेजिङ्ग गर्न सिकौ !