दशैमा मासुका नेवारी परिकारहरु यसरी बनाउनुहोस्

दशैमा प्रशस्त मासुको उपयोग गर्ने चलन छ | मासु को प्रयोग यसको परिकारमा निर्भर गर्छ | अन्य समुदाय भन्दा नेवारी समुदायमा मासुका परिकार धेरै थरि…

View More दशैमा मासुका नेवारी परिकारहरु यसरी बनाउनुहोस्