तपाई कस्तो सपना देख्नु हुन्छ ? (सपनाको फल)

तपाई कस्तो सपना देख्नु हुन्छ ? (सपनाको फल) चरकाचार्य एवं वाग्भटको अनुसार सपना सात प्रकारको हुन्छ । १) दृष्ट – जुन चीजलाई हामी जागृत अवस्थामा…

View More तपाई कस्तो सपना देख्नु हुन्छ ? (सपनाको फल)