ढाड दुख्नु (Back Pain)

परिचय : समान्यतयाः गर्दनको पछाडी (घिच्रो) र नितम्ब (चाक) बीचको मध्यरेखामा हुने दुखाईलाई ढाड दुख्नु भनिन्छ । मेरुदण्डको निर्माणमा सहभागी हड्डी र मांसपेशी लाई असर…

View More ढाड दुख्नु (Back Pain)