monks

चीनमा जब भिक्षुहरू पनि ब्यापारतिर लागे

सामान्यतः आम मानिसका विचारमा बौद्ध भिक्षुको कार्यक्षेत्र के हो? परम्परागत रूपमा बाहिरी सांसारिक मायामोहको जालोबाट अलग भएर, गुम्बाभित्र रहेर भिक्षुहरूले बौद्ध सूत्रहरू जपिरहनुपर्छ। एउटा निश्चित…

View More चीनमा जब भिक्षुहरू पनि ब्यापारतिर लागे