घर निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा

नेपालमा विषेश गरी दुई प्रकारका घर निर्माण गर्ने गरेको देखिन्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा घर माटोको जोडाइमा ढुंगाको प्रयोग गरी बनाइने घर तथा शहरी क्षेत्रमा सिमेन्ट तथा…

View More घर निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा