के तपाईंलाई थाहा छ ‘शुक्रकिट’सँग जोडिएका यी तथ्यहरु –

वीर्य प्रजननको माध्यम हो, तर कम मात्रै मानिसलाई थाहा हुन्छ कि ‘वीर्य’ र ‘स्पर्म’ फरक–फरक चीज हो । आउनुहोस्, शुक्रकिटसँग जोडिएका कयौं तथ्यहरुबारे जानकारी हासिल…

View More के तपाईंलाई थाहा छ ‘शुक्रकिट’सँग जोडिएका यी तथ्यहरु –