कृषि

केशर ( saffron crocus ) जसको बनस्पतिक नाउँ Saffron sativus हुन्छ । संसारको एकदमै दुर्लभ र महँगो जडिबुटी मध्य एक हो ।

केशर ( saffron crocus ) जसको बनस्पतिक नाउँ Saffron sativus हुन्छ । संसारको एकदमै दुर्लभ र महँगो जडिबुटी मध्य एक हो । यसको उत्पती दक्षिण…

View More केशर ( saffron crocus ) जसको बनस्पतिक नाउँ Saffron sativus हुन्छ । संसारको एकदमै दुर्लभ र महँगो जडिबुटी मध्य एक हो ।