computer capacity

किन बन्छन् त कम्प्युटर भाइरस ? भाइरसले कसरी काम गर्छ त?

भाइरस बनाउनुका धेरै कारणहरु हुनसक्छन् तर पनि धेरैजसो भाइरसहरु निश्चित प्रकारका कम्पनी वा संस्थाहरुको डाटाबेसलाई बिगार्नको लागि अपराधीहरुले नियोजित रुपमा बनाएका हुन्छन्। यसप्रकारका भाइरसले कुनै…

View More किन बन्छन् त कम्प्युटर भाइरस ? भाइरसले कसरी काम गर्छ त?