कसरी रोज्ने मस्काराकसरी रोज्ने मस्कारा

गाजल या लाइनर लगाएपछि आँखालाई थप आकर्षक बनाउन मस्कारा लगाइन्छ । अहिले कलरफुल मस्काराको ट्रेन्ड छ । अझ तपाईंका आँखाको परेला छोटा छन् भने कलरफुल…

View More कसरी रोज्ने मस्काराकसरी रोज्ने मस्कारा