computer-virus

कम्प्युटर भाईरसका प्रकारहरु, कम्प्युटर भाईरस प्रतिरोधक र बच्ने उपाय

कम्प्युटर भाईरसका प्रकारहरु (Types of computer virus) भाईरस बिभिन्न प्रकारका हुन्छन र हाल सम्म देखा परेका भाईरस्को सँख्या भन्नु निकै गार्हो हुन्छ किनकी प्रतिदिन यसप्रकारका…

View More कम्प्युटर भाईरसका प्रकारहरु, कम्प्युटर भाईरस प्रतिरोधक र बच्ने उपाय