कम्प्युटर-भाइरसबाट-विभिन्न-तरिकाले-बच्न-सकिन्छ

कम्प्युटर भाइरसबाट विभिन्न तरिकाले बच्न सकिन्छ | Computer viruses can be avoided in various ways

कम्प्युटर भनेको के हो भन्ने प्रश्नको उत्तरमा यो एक इलेक्ट्रोनिक यन्त्र हो जसले डाटा प्रोसेस, सूचना संग्रह र कार्यहरू सम्पादन गर्दछ। यो यन्त्र मानव द्वारा…

View More कम्प्युटर भाइरसबाट विभिन्न तरिकाले बच्न सकिन्छ | Computer viruses can be avoided in various ways