finger print

‘फिंगरप्रिन्ट’बाटै थाहा हुन्छ, ‘कन्डम’को प्रयोग गरे/नगरेको

काठमाडौं, असोज २४ । पुरुषको ‘फिंगरप्रिन्ट’बाट कन्डमको प्रयोग गरे /नगरेको पत्ता लगाउने नयाँ प्रविधिको सफल परीक्षण पश्चात त्यसको प्रयोग गर्न मान्यता पाएको छ । ‘शेफिल्ड…

View More ‘फिंगरप्रिन्ट’बाटै थाहा हुन्छ, ‘कन्डम’को प्रयोग गरे/नगरेको