stock market

अमेरिका र नेपालका मनिसहरुको सोच ठिक उल्टो

अमेरिका र नेपालका मनिसहरुको सोच ठिक उल्टो छ । हेर्नुस निम्न कुराहरु फरक छ । अमेरिकन दुध चिसो पिउछन पानी आइस राखेर पिउछन । हामी…

View More अमेरिका र नेपालका मनिसहरुको सोच ठिक उल्टो