Abraham Lincoln

अब्राहम लिंकनको मननिय भनाइहरू

१. प्रजातन्त्र भनेको जनताको, जनताको लागि, जनता द्वारा गरिने शासन पद्दती हो । २. मलाई रूख ढाल्न छ घण्टा देउ र म पहिलो चार घण्टा…

View More अब्राहम लिंकनको मननिय भनाइहरू