nepal bhasha

Nepal bhasha

Nepal bhasha
 1. I need to see the Doctor.
  मलाई डाक्टरलाई भेट्न आवश्यक छ ।
  जि डाक्टर क्य वने माल ।
  मलाई ( I) डाक्टरलाई (Doctor) भेट्न (meet/see) आवश्यक (need) छ । malai dactarlai bhetna awashyak cha
  जि (I) डाक्टर (Doctor) क्य (check up) वने (go) माल (need)। ji dactar kya wone maala
 2. When is the Doctor free?
  डाक्टरको कहिले फुर्सद हुन्छ ?
  डाक्टर या गब्ले लि लाई ।
  डाक्टरको (Doctor) कहिले (when) फुर्सद (free) हुन्छ ? dactarko kahile fursad huncha
  डाक्टर (Doctor) या गब्ले ( when) लि लाई (be free) । dactar ya gable li lai
 3. I need to meet with the Doctor for my wife’s checkup.
  मलाई मेरी श्रीमती जाँच्नको लागि डाक्टरसँग भेटघाट गर्न आवश्यक छ ।
  जित जिमी कला क्यने त डाक्टर नापलाये मागु दु ।
  मलाई (I) मेरी (my) श्रीमती (wife) जाँच्नको (check up) लागि डाक्टरसँग (with Doctor) भेटघाट (meet) गर्न आवश्यक (necessary) छ ।
  malai mero shreemati jachnako lagi dactarsanga bhetghat garna awashyak cha
  जित (I) जिमी (my) कला(wife) क्यने (check up) त डाक्टर (Doctor) नापलाये (meet) मागु (necessary) दु ।
  jita jimi kala kyane ta dactar naapalaaye maagu du
 4. I’m sorry, the Doctor is not taking new patients.
  मलाई माफ गर्नुहोला, डाक्टरले नयाँ बिरामी हेर्नुहुन्न।
  जित माफ याना दिश, डाक्टर न्हुपी मफुपी स्वई मखु त ।
  मलाई (me) माफ (sorry) गर्नुहोला, डाक्टरले नयाँ बिरामी (patients) हेर्नुहुन्न।
  malai maaf garnu hola dactarle naya birami hernu hunna
  जित (me) माफ (sorry) याना दिश, डाक्टर न्हुपी मफुपी (patients) स्वई मखु त ।
  jita maaf yana disha bactar nhupi mafupi swoe makhu ta
 5. Hello, how are you?
  नमस्कार, तपाईंलाई कस्तो छ ?
  ज्वजलपा, छित गे च्वो ?
  नमस्कार, (namaskar) तपाईंलाई (you) कस्तो (how) छ ? Namaskar, Tapailai kasto cha ?
  ज्वजलपा, (jwojalapa) छित (you) गे (how) च्वो ? Jwojalapa chita gay chow ?
 6. I’m not feeling well.
  मलाई सन्चो छैन ।
  जित म्ह सुकु मरु ।
  मलाई (me) सन्चो (well) छैन । malai sancho chaina.
  जित (me) म्ह (body) सुकु मरु । jita mha suku maru.
 7. What is the matter ?
  के भयो ?
  छु जुल ?
  के (what) भयो (matter/happened)? ke bhayo ?
  छु (what) जुल (matter/happened)? chu jula ?
 8. I have high fever for the past two days.
  दुई दिन देखी मलाई धेरै जोरो आई राखेको छ ।
  निनु डे धुनकल जित तस्क जोरो वोया चोङु दु ।
  दुई (two) दिन (day) देखी मलाई (I) धेरै (very) जोरो (feaver) आई राखेको छ ।
  dwe din dekhi malai dherai joro ai rakheko cha
  निनु (two) डे धुनकल जित (I) तस्क (very) जोरो (feaver) वोया चोङु दु ।
  ninu dae dhunkala jita taska joro woya chongu du
 9. I am suffering from cold and cough.
  मलाई रुघा खोकीलाई राखेको छ ।
  जित शेख चाना मुसु वया चोङु दु ।
  मलाई (I) रुघा (cold) खोकी (cough) लाई राखेको छ । malai rugha khoki lai rakheko cha
  जित (I) शेख (cold) चाना मुसु (cough) वया चोङु दु । jita shekha chana musu woya chongu du
 10. My eyes are watering.
  मेरो आँखामा आसु आई राखेको छ ।
  जिगु मिखाले खोबी वोया चोङु दु ।
  मेरो (my) आँखामा (eye) आसु (tears) आई राखेको छ । mero akhamaa aasu ai rakhayko cha
  जिगु (my) मिखाले (eye) खोबी (tears) वोया चोङु दु । jigu mikhale khwobi woya chongu du
 11. I have a runny nose.
  मेरो नाकबाट सिङगान बगी राखेको छ ।
  जिगु न्हाश न्ही वया चोङु दु ।
  मेरो (my) नाक (nose) बाट सिङगान बगी राखेको छ । mero naakh baata singan bagi rakheko cha
  जिगु (my) न्हाश (nose) न्ही वया चोङु दु । jigu nhyae nhi woya chongu du
 12. I have a headache.
  मेरो टाउको ढुखेको छ ।
  जित कपा श्याना चोङु दु ।
  मेरो (my) टाउको (head) ढुखेको (ache) छ । mero tauko dukhay ko cha
  जित (my) कपा (head) श्याना (ache) चोङु दु । jita kapa shyana chongu du
 13. I have a bad stomachache.
  मेरो पेत धेरै धुखिराको छ ।
  जित तस्क प्वा श्याना चोङु दु ।
  मेरो (my) पेत (stomach) धेरै धुखिराको (ache) छ । mero pet dherai dukhirako cha
  जित (my) तस्क प्वा (stomach) श्याना (ache) चोङु दु । jita taska pwa shyana chongu du
 14. I feel like vomiting.
  मलाई उल्टी लाग्ला जस्तो भईराखेको छ ।
  जित बान्ता वई थे जुया चोङु दु ।
  मलाई (me) उल्टी (vomiting) लाग्ला जस्तो भईराखेको छ । malai ulti lagla jasto bhairakhay ko cha
  जित (me) बान्ता (vomiting) वई थे जुया चोङु दु । jita banta woe thay juya chongu du
 15. I am feeling extremely tired.
  मलाई अत्यन्त थकाई लागि राखेको छ ।
  जित तस्क त्यनुसे चोना चोङु दु ।
  मलाई (me) अत्यन्त (extremely) थकाई (tired) लागि राखेको छ । malai atyanta thakai lagi rakhayko cha
  जित (me) तस्क (extremely) त्यनुसे (tired) चोना चोङु दु । jita taska tyanuse chona chongu du
 16. I am feeling very weak.
  मलाई धेरै कमजोर महसुस भईराखेको छ ।
  जि बमलागु थे चोना चोङु दु ।
  मलाई (me) धेरै (very) कमजोर (weak) महसुस (feeling) भईराखेको छ । malai dherai kamjor mahasus bhairakhayko cha
  जि (me) तस्क (very) बमलागु (weak) थे चोना चोङु (feeling) दु । ji taska bamalagu thae chona chongu du
 17. I am giving you medicines for three days.
  म तिमीलाई तीन दिनको लागि औषधि दिनेछु ।
  जि छन्त स्वोनु यात वास बि ।
  म (I) तिमीलाई (you) तीन (three) दिनको (days) लागि औषधि (medicine) दिनेछु ।
  ma timilai tin dinko lagi ausadi dine chu
  जि (I) छन्त (you) स्वोनु (three days) यात वास (medicine) बि ।
  ji chanta swonu yata wasa bi
 18. You have to take medicines.
  तपाईंले औषधि लिनैपर्छ ।
  छि वास ने हे माली ।
  तपाईंले (you) औषधि (medicine) लिनैपर्छ । tapaile ausadi linai parcha
  छि (you) वास (medicine) ने हे माली । che wasa ne hay mali
 19. Get well soon.
  चाँडै निको हुनुहोस् ।
  याकन लनेमा ।
  चाँडै (soon) निको (well) हुनुहोस् । chadai niko hunu hos
  याकन (soon) लनेमा (well)। yakana lanema
 20. Thank you very much Doctor.
  धेरै धन्यवाद डाक्टर ।
  योको योको शुभाये डाक्टर ।
  धेरै (very) धन्यवाद (Thank you) डाक्टर ।
  योको (very) शुभाये (Thank you) डाक्टर ।

Blog: Learn newari

@aamboweblinks Learn English with shopping sentences May I pay with credit card ? #english #shopping #shoppingenglish #normalenglishshopping ♬ original sound - aamboweblinks