cook helper – 50
unqualified worker – 20
cook – 5
waiter – 10
cleaner – 15

Published on Kantipur Jan 15, 2021

तपाइको ल्यापटप/कम्प्युटर स्लो छ ? यी १० तरिका प्रयोग गरि कम्प्युटरको स्पिड बढाउनुस http://ram-krishna.com.np/तपाइको-ल्यापटपकम्प्युटर/

यहाँका महिला किन लगाउँदैनन ब्लाउज? यस्तो छ कारण http://ram-krishna.com.np/यहाँका-महिला-किन-लगाउँदै/

PEE LOON LYRICS movie Once Upon a Time In Mumbai https://ram-krishna.com.np/pee-loon-lyrics-movie-once-upon-a-time-in-mumbai