केटी साहुजी बाह्र वटा केरा दिनु

स्फ्रुटवाला ए लिनुस्केटी यो त नरम छ अलि कडा दिनुस् न………

फ्रुटवाला – हृया म्याडम , कहीले कहीँ त खाना लाई लानुस् ।