राजधानी काठमाण्डौमा बफ मःम खादै हुनहुन्छ भने एक पटक यो भिडियो हेरेर मात्र खानुहोस ! सफाको त कुरै छोडौ, सामान्य मापदण्ड पनि नपुगेका बदशाला

राजधानी काठमाण्डौमा बफ मःम खादै हुनहुन्छ भने एक पटक यो भिडियो हेरेर मात्र खानुहोस ! सफाको त कुरै छोडौ, सामान्य मापदण्ड पनि नपुगेका बदशाला

https://www.youtube.com/watch?v=5MurgmdCYow