चेतनाका ज्योतिहरु बाल्न अझै बांकी छ रे
सिर्जनाका पाइलाहरु चाल्न अझै बांकी छ रे ।।

बिहानीको लालीसंगै गाउंबस्ती ब्युंझाएर
थोत्राफोस्रा नियम च्याती फाल्न अझै बांकी छ रे ।।

्काल ढुक्ने फुस्राधुस्रा खोंचनोख सम्याएर

खेतबारी बांझोपर्ति गाल्न अझै बांकी छ रे ।।नयां घाम, नयां याम, नयां युग बसाएर
हिमालका घामहरु पाल्न अझै बांकी छ रे ।।

जाग उठ ! जाग रे ! मुक्तिमार्ग भेट्टाउन
दासताका पर्खालहरु ढाल्न अझै बांकी छ रे ।।