केटीले केटालाई भीडभाड भएको बसमा

केटी – एक्सक्युज मी, तपाई राम्रो गरीरहनु भएको छैन ।

मान्छे- यति भीडमा यो भन्दा राम्रो गर्न सक्दिन ।